NL   FR

      

Het belang van regelmatige chiropractische zorg

Normaal gezien, hoe acuter/recenter de oorzaak van je pijn (meestal ook hoe jonger je bent) des te sneller zal je symptoom verdwijnen. Dit betekent echter niet dat de oorzaak van je pijn ook verdwenen is.

We zijn allen onderhevig aan stress (chemisch, fysiek, emotioneel) dus bouwen we continu spanningen op en verstoren we vaak een gezonde normale celvernieuwing in ons lichaam. Wanneer we teveel ongezonde of abnormale cellen gaan produceren worden we ziek.

Vandaar dat we je aanbevelen om je ganse leven chiropractie te ontvangen (een normale "onderhoudsfrekwentie" is voor de meeste van onze patiënten om de 6 tot 8 weken), ook al zijn er geen syptomen (pijn aan de oppervlakte) meer. Heel veel patiënten blijven vanaf de eerste behandeling op regelmatige basis naar onze praktijk komen omdat ze zich gewoon gezonder en vitaler voelen of omgekeerd omdat, als ze ophouden met komen, voelen dat hun vitaliteit en weerstand afzwakt en ze sneller ziek worden.

Chiropractische zorg bestaat uit 3 fasen : de crisisfase ("pijnbestrijdingsfase"), de stabiliteitsfase en de onderhoudsfase. Onze 3-fasen poster omschrijft mooi de toestand waarin de patiënt zich bevindt in iedere fase en wat elke zorgfase beoogt.

Veel van de patiënten die zich bij ons aanmeldden voor het behandelen van de klassieke symptomen(nek-, hoofd- en rugpijn) stellen na verloop van tijd vast dat bvb. hun spijsvertering verbetert, hun migraine weggaat, hun hartkloppingen verdwijnen, hun weerstand verbetert, hun vitaliteit (levenslust) verhoogt etc...

Het volgende is belangrijk om te begrijpen : als we enkel jullie symptomen (de pijn)behandelen, dan laten we jullie vertrekken met dezelfde onderliggende oorzakelijke spanningen, blokkages of tekorten die de symptomen veroorzaken... hebben we dan een goeie behandeling gegeven ?

Voetnoot : Voor onze zorgaanbevelingen en een aantal opgesomde resultaten bestaat momenteel geen "evidence based" wetenschappelijke basis maar gezien de veelvuldige en terugkerende positieve resultaten die we met onze werkwijze en filosofie bij onze patiënten mogen observeren zou het goed zijn onze begrippen, aannames, zorgaanbevelingen en praktijkobservaties op termijn allen via wetenschappelijk onderzoek te kunnen staven.