NL   FR

      

Chiropractie en de body-mind connectie

Chiropractie en de lichaam/geest connectie : over een mogelijke oorzaak van chronische rugpijn

 

Niet elke fysieke pijn heeft een fysieke oorzaak.

De oorzaak kan te vinden zijn in bvb. aanhoudende emotionele stress of het chronisch onderdrukken van onaangename sociaal niet aanvaarde emoties zoals angst, woede, irritatie en gevoelens van minderwaardigheid.

Dat stelt de Amerikaanse arts John E. Sarno (M.D. : “medical doctor”) in zijn boek “healing backpain”.

In zijn ervaring is het jarenlang/levenslang onderdrukken van deze onaangename gevoelens de oorzaak van een mild maar chronisch zuurstofgebrek in spieren, zenuwen, pezen en ligamenten die daardoor verkrampen en een soort chronische zeurderige pijn veroorzaken. Een soort pijn waarvoor de meeste artsen geen effectieve oplossing vinden.

 

Chronische Rugpijn werd een nieuwe “ziekte”.

Chronische rugpijn werd een op zichzelf staande ziekte op het ogenblik dat artsen geen preciese oorzaak voor de chronische pijn vonden.  Het is trouwens een algemeen aanvaard gegeven binnen de geneeskunde dat 80% van de rugpijn “a-specifiek” is, d.w.z. dat er geen specifieke reden voor de terugkerende of constante pijn kan gevonden worden.

 

Chronische (rug)pijn is een symptoom en geen ziekte op zich.

Dr. Sarno stelt verder dat, wanneer de pijn ernstig en chronisch wordt, de oorzaak ook ernstig is maar niet gedecteerd wordt.

De moderne geneeskunde voert de oorzaak van alle klachten, zelfs de emotionele, terug tot een dysfunctie op fysisch en chemisch niveau. Het lichaam als een complex chemisch vat, wat je dient bij te sturen en aan te vullen op fysisch en chemisch vlak.  Alles wat niet in het labo kon worden vastgesteld of gemeten werd als niet wetenschappelijk beschouwd : het Cartesiaans concept daterend uit de 17de eeuw dat nog steeds de basis vormt van de hedendaagse geneeskunde. Een concept dat de pharmaceutische industrie geen windeieren heeft gelegd.

Het idee dat emoties, vooral stresserende emoties, fysiologische veranderingen teweegbrengen is voor veel artsen nog een brug te ver. Daardoor ontnemen ze zichzelf en hun patiënten de mogelijkheid om beter de oorzaak te kunnen begrijpen van vele moderne ziektes waaronder de hedendaagse mens lijdt.

Patiënten die bij ons in de praktijk komen leggen ook steeds het verband tussen hun  fysieke pijn (al dan niet chronisch) en een fysiek oorzaak : een ongeval, een zware fysieke activiteit (bvb. in de tuin, op het werk etc…). Niemand zal voor zichzelf bvb. een zware emotionele periode als oorzaak aanduiden.

 

De link tussen het lichaam en de geest als verklaring voor chronische rugpijn

Dr. Sarno haalt het voorbeeld van het placebo aan : het suikerpilletje dat aan een ziek persoon gegeven wordt dat hem geneest, ondanks het feit dat er geen actief pharmaceutisch bestanddeel in zit.  Dit bewijst dat het resultaat (genezing !) het resultaat is van het vermogen van de geest om het lichaam (organen en systemen) te manipuleren. Het blinde vertrouwen in het middel of de behandelaar is hierin natuurlijk wel essentieel.

Jarenlang schreef Dr. Sarno medicatie en behandelingen (van rust tot spierversterkende en structurele behandelingen, pijnbehandeling, relaxatietherapieën,….) voor om vast te stellen dat de pijn bleef.

Tot hij het inzicht kreeg dat jarenlange onderdrukking van angst, onzekerheid, woede, frustratie en gevoelens van minderwaardigheid tot chronische lichaamsspanning leidt die zich uit in chronische pijn van spieren, zenuwen, pezen en ligamenten. Dit syndroom benoemt hij als “TMS” (Tension Myosotis Syndroom of vrij vertaald “spierspanningssyndroom”). Het manifesteert zich vaak plotseling acuut of via spasmen en vooral op de onder-en bovenrug, de schouders en de nek.

Hij beweert dat dit soort pijn compleet onschadelijk is omdat de oorzaak (in de 80% gevallen waar er geen specifieke oorzaak te vinden is) niet structureel is. Vandaar ook dat hij aanbeveelt alle therapieën te stoppen en alle normale activiteiten (werk en sport) te hernemen.  Zijn ervaring is dat discus hernia’s zelden de oorzaak van dit soort pijn zijn. Tussen de lijnen door lees je ook wel dat je best je chiropractor/arts/therapeut om verdere begeleiding en advies vraagt, vooral bij te hevige pijn.

Redelijk drastisch ?

Wat Dr. Sarno beweert en aanbeveelt lijkt redelijk drastisch, maar niet onlogisch.

Als kind word je afgeleerd je boosheid te uiten. Zeker jongens worden als “mietje” bestempeld als ze angstig zijn en niemand geeft graag toe dat hij onzeker is of zich minderwaardig voelt. Gevolg : als kind leer je deze gevoelens onderdrukken. Als je tijdens je jeugd niet de ervaringen opdoet die je emotioneel-psychisch sterker maken kan dat onderdrukkingspatroon zich verder zetten. Met als gevolg onverklaarbare rugpijn, fibromyalgie, chronische pijn etc…waar niet direct een oplossing voor bestaat.

Als je bovendien lang met dezelfde pijn rondloopt treedt er als het ware, ook op neurologisch vlak, een soort gewenning op, waarbij je het voelen en verwachten van pijn in herkenbare situaties of bij bepaalde activiteiten als normaal beschouwt. Je verwacht pijn omdat het deel is geworden van je nieuwe realiteit.

Zijn voorgestelde kuur is dus niet van fysische of chemische aard, maar wel van psycho-emotionele aard. Het inzicht alleen al dat de oorzaak van je pijn niet fysiek-structureel is, dat je wervelkolom nog in goede staat is en dat je mag ontspannen en weer genieten na jarenlange verkramping als gevolg van onderdrukking werkt helend.

Chiropractie Plus en de lichaam-geest connectie

Dr. Sarno geeft toe dat er nog wat werk aan de winkel is om dieper graafwerk te doen in de hierboven beschreven mechanismen en om concrete tools aan te bieden waarmee patiënten op een veilige en gezonde manier hiermee aan de slag kunnen gaan.

Onze praktijk heeft al altijd de link tussen de psyche en het lichaam erkend.  We zien elke patiënt als meer dan een anatomische verzameling botten en spieren of  een statisch vat chemicaliën volgens het Cartesiaanse model van “labogeneeskunde” maar als een dynamisch spiritueel wezen met een grote gevoeligheid en een enorm intelligent zelfregulerend  en zelfgenezend vermogen.

Onze missie blijft om datgene wat genezing en regeneratie verhindert weg te nemen.  Gezien het zenuwstelsel lichaamsherstel en genezing regelt  en doorheen de wervelkolom loopt blijft voor ons jullie wervelkolom de lichamelijke toegangspoort voor correctie en herstel.

Gezien de conditie van het lichaam de geest beïnvloedt en omgekeerd en de link tussen geest en lichaam het zenuwstelsel is, zal een beter functioneren van het zenuwstelsel zowel op lichaam en geest een positieve invloed hebben. Dat ervaren we  heel vaak.  Naarmate patiënten fysiek fitter en beweeglijker worden gaan hun energieniveau, nachtrust emotionele balans er ook op vooruit.

Het is onze taak en missie, ook al gaat de pijn na enkele chiropractiebehandelingen niet helemaal over of in het geheel niet over, ervoor te zorgen dat jullie toch optimaal kunnen blijven functioneren en jullie  jullie optimaal aan je omgevingsfactoren (werk, relaties, sociaal leven,…) kunnen blijven aanpassen, ondanks de pijn.

Met jullie goedkeuring gaan we graag dieper in op de achterliggende oorzaak van de chronische aard van je pijn. Steevast zal er een psychisch emotionele component meespelen in het verhaal.  Uit ervaring weten we dat het over “hardnekkige patronen en overtuigingen” gaat die we graag samen met jullie proberen te ontrafelen en ontdekken. Een ganse uitdaging maar de moeite waard.

Wie hierover meer wil vernemen mag gerust contact met Nick opnemen : nick@chiropractieplus.be.