NL   FR

      

Pijn : je vijand of je vriend ?

Pijn : een lastige vijand of een nuttige bondgenoot : "je lichaam als feedbacksysteem"

Leren omgaan met (fysieke of emotionele) pijn wordt ons niet met de paplepel ingegoten. Feiten en theorie daarentegen wel. Waar leren kinderen omgaan met de pijn in hun lichaam (koorts, groeipijnen, heftige acné...) en met emotionele pijn (faalangst, scheiding, verwarring,...) ?
De volgende uitspraken illustreren de vaak oppervlakkige manier waarmee met lichamelijke en emotionele symptomen wordt omgegaan :
-"het komt wel goed", "niet meer aan denken", "neem een pijnstiller", "je bent nu éénmaal zo", "volgende keer beter", "zand erover", "ocharme toch".
 Pijn bij een ander roept namelijk ook vaak herkenbare pijn bij onszelf op en is het niet zo dat pijn zo snel mogelijk dient te verdwijnen ? En als de pijnsymptomen niet direct verdwijnen wordt er als snel een label geplakt op de pijnlijder : "mijn kind is hoogbegaafd en/of hoogsensitief", "ik ben overgevoelig en neem iedereens emoties over", "zo kan ik niet functioneren en dat weten ze nochtans", "het zit in de familie"... Deze labeling creëert vaak slachtofferschap en/of privilegedrag.

Naast het feit dat ons lichaam ons in staat stelt ons op onnoemelijk veel leuke en intense manieren te manifesteren heeft het ook nog een belangrijke functie : ons feedback geven over hoe onze interactie is met de wereld rondom ons en wat wij over deze wereld en onszelf geloven.
Wat we geloven wordt ons vaak ingegeven van buiten uit via reklame, TV-programma's, religie, hoogtechnologische ontwikkelingen,opvoeding en onderwijs, gebruiksaanwijzingen enz.... We blijven als volwassenen externe info en fenomenen als bron en norm aannemen voor wat "juist en goed" is of lijkt. Terwijl evenwicht eigen is aan de natuur zijn wij vaak in disbalans, ervaren we teveel van het éne en te weinig van het andere en is het voor ons een ganse opgave fysiek gezond te blijven, neutraal te voelen en helder te denken. We hebben het contact met de natuur en dus ook onze eigen natuur verloren. Bewust denken, voelen en handelen is een kunst geworden die we opnieuw moeten aanleren.  

Ons lichaam is anatomisch, biochemisch, fysiologisch, motorisch, neurologisch...reeds uitvoerig omschreven, ontleed en gedeeltelijk te begrijpen. Aan de bron van ons fysieke wezen ligt echter een "intelligente kracht" die zich theoretisch niet zo gemakkelijk laat  vatten : "universele intelligentie", "chi", "levenselixir", "tao" of het onbegrijpelijk alomstreden drieletterwoord "God" zijn een paar termen die naar deze bron verwijzen.
Deze intelligente kracht, die in iedereen aanwezig is, maakt gebruik van ons zenuwstelsel om zich tot in iedere cel van ons wezen te manifesteren. Ze laat ons toe te ademen, spijs te verteren, ons voort te bewegen, maar evengoed te voelen, bewonderen, creëren, verliefd te zijn en bovenal te KIEZEN ! Kiezen om bewust te leven. Kiezen wat we eten, hoe we reageren op de externe wereld, wat we aan wie geven etc... Het belang van het zenuwstelsel als facilitator van menselijk bewustzijn en geleider van ingeboren intelligentie is onmetelijk immens.

Subluxaties (ontstaan wanneer een wervel of wervelsegment t.o.v. de wervel(s) eronder of erboven geblokkeerd of scheef staat) creëren bijna altijd (al dan niet voelbare) druk op het zenuwstelsel. Wanneer dat gebeurt werkt het lichaam als feedbacksysteem niet meer optimaal. De zenuwimpulsen tussen het centraal zenuwstelsel en de periferie van het lichaam verliezen aan kracht en richting en bereiken dus hun bestemming (organen, bloedvaten, klieren, gewrichten,...) met vertraging of maar gedeeltelijk.  Een subluxatie is dus vaak verantwoordelijk voor een gebrekkig functioneren van bepaalde lichaamsdelen of-stelsels zonder dat je dat gewaarwordt. De dag dat een degeneratieve ziekte een aanvang neemt in je lichaam voel je dat niet. Het ervaren van pijn is dus geen referentie om een eerste bezoek aan de chiropractor te brengen.
Het is onze taak als chiropractor om de subluxatie op te sporen, te corrigeren en te verwijderen. Door het verwijderen van de subluxatie verdwijnt de druk op de zenuwen die daardoor optimaal impulsen kunnen doorgeven van en naar het lichaam. Het zijn deze impulsen die de ingeboren "universele" intelligentie in éénieder van ons bevatten en op hun bestemming brengen. Het is redelijk simpel : zonder subluxaties minder of geen klachten/pijn en sneller een natuurlijk herstel; met subluxaties meer klachten/pijn en geen/trager natuurlijk herstel.

Als je bij ons binnenkomt met acute pijn is er een voorgeschiedenies en is er in vele gevallen een graad van slijtage.
 Dus : beschouw pijn als je bondgenoot. Kom tot rust en probeer de betekenis ervan te begrijpen en de oorzaak te achterhalen zodat samen met de pijn de bron van je pijn kan aangepakt worden. Wij zullen je daarbij helpen. Wetende dat het zenuwstelsel het transportmiddel voor je ingeboren intelligentie is en dat chiropractoren die transportweg vrij van hinder en opstoppingen houden is het wenselijk, zeg maar aan te raden eens bij de chiropractor langs te gaan. Jullie zijn van harte welkom.