NL   FR

      

Op de schouder van een reus : het zelfgenezend vermogen van het lichaam !

We geven ook geen aandacht wat ons hart aan het pompen is : 7,5 liter bloed per minuut, 450 liter per uur, doorheen een systeem van vaatkanalen die samen ongeveer  100.000 km lang zijn of tweemaal de omtrek van de aarde.  En toch vertegenwoordigt het bloedcirculatiesysteem slechts 3% van onze lichaamsmassa.

Iedere 20 tot 60 seconden legt elke bloedcel een volledig traject af doorheen het lichaam en iedere bloedcel legt tussen de 75.000 en 250.000 heen-en terugritten af gedurende zijn leven. Gedurende de seconde die je nodig hebt om in te ademen, verlies je 3 miljoen rode bloedcellen en tijdens de volgende seconde zal het hetzelfde aantal vervangen zijn.  Hoe lang zouden we leven indien we ons met de continue realisatie hiervan zouden moeten bezig houden ?  Het kan niet anders dan dat een grotere “mind” dit alles voor ons orchestreert.  
Stop eventjes een seconde met lezen. Op dit eigenste moment vonden zowat 100.000 chemische reacties plaats in elke individuele cel van je lichaam.  Vermenigvuldig deze 100.000 chemische reacties met de 70 tot 100 biljoen lichaamscellen waaruit je lichaam bestaat.  De uitkomst bevat meer “nullen” dan de meeste displays van rekenmachines kunnen tonen en toch vindt dit astronomisch aantal chemische reacties elke seconde plaats binnen in jou. Moet jij nadenken om  ook maar één van deze reacties uit te voeren ? In diezelfde seconde stierven 10 miljoen van je cellen en direct daarop namen 10 miljoen nieuwe cellen alweer hun plaats in.  De pancreas (alvleesklier)  regenereert bijna al zijn cellen in één dag. We staan geen moment stil bij de afvoer van deze dode cellen of bij alle noodzakelijke functies die betrokken zijn bij de “mitosis”, het proces dat instaat voor de productie van nieuwe cellen die nodig zijn voor weefselherstel en groei.  Recente berekeningen schatten dat de communicatie tussen cellen zelfs sneller is dan de snelheid van het licht.
Op dit ogenblik denk je wellicht na over je lichaam.  Toch is er iets anders dan je bewuste geest dat de afscheiding van enzymes in preciese dosissen veroorzaakt om het voedsel dat je at om te zetten in zijn voedingscomponenten.  Een mechanisme van een hogere orde filtert ieder uur liters bloed via de lever om zo urine te produceren en afvalstoffen te elimineren (het meest geavanceerde leverdialyse toestel kan slechts 15 à 20% van de afvalstoffen van het lichaam uit de lever filteren).  Deze superieure “mind” houdt met hoge precisie  de 66 functies van de lever in stand,  alhoewel de meeste mensen zich niet realiseren dat de lever zovele taken uitvoert.
Diezelfde intelligentie kan heel kleine proteïnes zo oriënteren dat ze de gesofestikeerde sequentie van de DNA helix beter kunnen lezen dan om het even welke hedendaagse technologie. Dat is een hele prestatie, als je overweegt dat, indien we het DNA van al onze lichaamscellen zouden kunnen ontrafelen en het helemaal zouden openleggen ,  zou dit  150 maal de afstand naar de zon en terug bestrijken ! Op één of andere manier orchestreert onze hogere “mind” kleine eiwitenzymes die continu de 3,2 miljard nucleïnezuur sequenties die onze genen zijn screenen op  mutaties.  Onze eigen interne “veiligheidsdienst” weet hoe duizenden bacteriën en virussen te bestrijden, zonder dat wij er ons van bewust zijn dat we aangevallen worden. Het slaat zelfs de indringers op in haar geheugen zodat het immuniteitssysteem beter voorbereid is wanneer ze ons lichaam opnieuw binnendringen.
Het meest wonderlijke van dit alles is dat deze levenskracht weet hoe dit alles te realiseren vertrekkende van slechts twee cellen, een spermatozoïde en een eicel en daaruit onze ongeveer 100 biljoen gespecialiseerde cellen te creëren. Eens het ons het leven heeft gegeven blijft het dit leven continu regenereren en reguleert het een ongelooflijk aantal processen. We merken misschien niet dat onze “hogere mind” aan het werk is, maar op het moment dat we sterven, begint het lichaam af te breken omdat deze interne kracht verdwenen is.
We zijn bewuste wezens maar het is typisch dat enkel aandacht besteden aan gebeurtenissen waarvan we denken dat ze voor ons belangrijk zijn. Deze 100.000 chemische reacties elke seconde in onze 100 biljoen cellen zijn een wonderlijke expressie van de levenskracht. De enige keer dat we ons bewust worden van hun betekenis is wanneer er iets fout loopt.
Dit aspect van het Zelf is objectief en onvoorwaardelijk.  Wanneer we leven, drukt deze levenskracht zichzelf uit doorheen ons.  We hebben allemaal deze van nature aanwezige (“innate”) orde gemeenschappelijk, los van geslacht, leeftijd en genetica.  Deze intelligentie overstijgt rassen, culturen, maatschappelijke status, economische status and religieuze overtuigingen.  Het geeft leven aan iedereen, als we erover nadenken of niet, als we wakker zijn of slapen, als we blij zijn of verdrietig.  Een diepere “mind” laat ons toe te geloven wat we willen, om voorkeuren en aversies te hebben, om permissief of oordelend te zijn. Deze schenker van het leven verleent ons kracht aan datgene wat we nu zijn : het schenkt ons de macht om expressie te geven aan het leven op gelijk welke manier die we kiezen. Deze intelligentie weet hoe orde tussen alle cellen, weefsels, organen en systemen van het lichaam te bewaren omdat het het lichaam creëerde vanuit twee individuele cellen. Nogmaals, de kracht die het lichaam vormde is de kracht die het lichaam onderhoudt en heelt.  De capaciteiten van deze “innateintelligentie, onderbewuste “mind” of spirituele natuur zijn veel groter dan om het even welke pil, therapie of behandeling en wachten enkel op onze toestemming om bewust  geactiveerd te worden.  We maken een rit op de rug van een reus en het kost ons niets !
Bron van dit artikel :: “Evolve your brain” by Joe Dispenza, D.C.;  Publisher : Health Communications, Inc.  ISBN-13 ; 978-0-7573-0480-4, ISBN-10 : 0-7573-0480-X; website : www.drjoedispenza.com

Voetnoot: Hierboven een korte omschrijving van de inzichten en resultaten die Dr Joe Dispenza (chiropractor) heeft vergaard. Het boeit ook ons van Chiropractie Plus om te weten welke factoren een invloed hebben op de gezondheid en vitaliteit van de mens om op die manier onze patiënten nog beter van dienst te kunnen zijn.