NL   FR

      

De essentie van chiropractie

Wat is chiropractie?

Chiropractie is een behandelwijze die blokkages, scheefstanden en spanningen ("dysfuncties") op en rond de wervelkolom (in feite vanaf de schedel tot het staartbeentje) opspoort, interpreteert en wegneemt. Deze dysfuncties veroorzaken vaak musculoskeletale klachten en andere ongemakken en dat is meestal het moment waarop mensen bij een chiropractor aankloppen.

De Chiropractor corrigeert dysfuncties van de ruggegraat omdat deze een optimale doorstroming van impulsen en informatie vanuit het centraal zenuwstelsel naar de periferie van het lichaam en omgekeerd in de weg staan. Meestal is het zo dat blokkages, scheefstanden en spanningen van en rond wervels de klachten (pijn, symptomen) reeds een hele tijd (van weken tot jaren) voorafgaan.

Gezien het zenuwstelsel alle vitale levensfuncties (bvb. ademhaling, spijsvertering, bloedcirculatie...) initieert en dirigeert kunnen dysfuncties van de ruggegraat een optimaal functioneren van deze vitale levensfuncties ernstig verstoren. Deze dysfuncties uiten zich soms niet alleen in musculoskeletale problemen maar eveneens in andere soms ernstige degeneratieve condities die het gevolg zijn van een gebrekkige werking van vitale organen.

Chiropractie is erop gericht wervels die vastzitten los te maken en naar hun natuurlijke positie te corrigeren met als doelstelling de informatie en impulsen van de hersenen naar de rest van het lichaam 100% te doen stromen, zodat een continue normale en gezonde celvernieuwing van weefsels en organen kan plaatsvinden. Vandaar dat chiropractors als neuromusculoskeletale experten mogen omschreven worden.  Niet alleen verdwijnen hierdoor heel vaak de symptomen (pijn) maar functioneert heel het lichaam zoals het van nature hoort te functioneren, nl. vrij van dysfuncties en pijn.

Wat of wie is verantwoordelijk voor het herstellen van je gezondheid en vitaliteit?

Veel actuele programma's en tijdschriften wijzen op het feit dat je zelf iets dient te doen aan je voeding, levenswijze, fysieke conditie, emotioneel stressniveau. Je kan zelf je denken (overtuigingen) eens onder de loep nemen en zien hoe en waar die je in de problemen brengen. Jij bent verantwoordelijk voor wat je in je lichaam stopt.

Los van het feit dat het zenuwstelsel het belangrijkste systeem in het lichaam is (hoelang kan je bewust leven zonder het zenuwstelsel ?) is het onze overtuiging dat er nog iets of iemand meespeelt. Er is zoiets als lichaamseigen intelligentie (sommigen noemen het "universele intelligentie", in het Engels spreekt men van "innate intelligence") dat ervoor zorgt dat cellen die afsterven continu (10.000.000 cellen per seconde) door normale, gezonde cellen worden vervangen. Die continue celregeneratie wordt gestuurd door het zenuwstelsel.

Het is nu juist de taak van de chiropractor om het zenuwstelsel optimaal te laten functioneren zodat het op die manier de perfecte geleider van deze "universele intelligentie" kan zijn. Gezien de zenuwbanen zich vanuit de hersenen doorheen de wervels (van de eerste nekwervel tot de lumbale wervels) naar de periferie van het lichaam vertakken is de chiropractor opgeleid om die wervels te manipuleren met technieken eigen aan de chiropractie.

Technieken eigen aan de chiropractie

Dit zijn enerzijds manuele "hoge snelheids"- correcties van de wervels en anderzijds ook subtielere correctietechnieken, bvb met behulp van een "activator" of via het drukken van "triggerpoints".
Daarnaast beschikken veel chiropractoren over behandeltafels met hydraulische drops, die sterk corrigerend werken, en tafels die specifiek voor het behandelen van de halsregio werden geconcipieerd. Het zogezegde "kraken" is het ploppende geluid dat je hoort wanneer ingekapselde lucht (gas) tijdens een hoge snelheidscorrectie vrijkomt uit het losgemaakte gewricht.

Hoelang zal het duren vooraleer ik verbetering voel?

Normaal gezien, hoe acuter/recenter de oorzaak van je pijn (meestal ook hoe jonger je bent) des te groter is de kans dat je symptoom snel zal verdwijnen. Dit betekent echter niet dat de oorzaak van je pijn ook verdwenen is.

We zijn allen onderhevig aan stress (chemisch, fysiek, emotioneel) dus bouwen we continu spanningen op en verstoren we vaak een gezonde normale celvernieuwing in ons lichaam. Wanneer we teveel ongezonde of abnormale cellen gaan produceren worden we ziek.

Vandaar dat we je aanbevelen om je ganse leven chiropractie te ontvangen (een normale "onderhoudsfrekwentie" is voor veel van onze patiënten om de 6 tot 8 weken), ook al zijn er geen symptomen (pijn aan de oppervlakte) meer. Heel veel patiënten blijven vanaf de eerste behandeling op regelmatige basis naar onze praktijk komen omdat ze zich gewoon gezonder en vitaler voelen of omgekeerd omdat, als ze ophouden met komen, voelen dat hun vitaliteit en weerstand afzwakt en ze sneller weer klachten krijgen.

Onze chiropractische zorg bestaat uit 3 fasen : de crisisfase ("pijnbestrijdingsfase"), de stabiliteitsfase en de onderhoudsfase. Onze 3-fasen poster omschrijft mooi de toestand waarin de patiënt zich bevindt in iedere fase en wat elke zorgfase beoogt.

Veel van de patiënten die zich bij ons aanmeldden voor het behandelen van de klassieke symptomen(nek-, hoofd- en rugpijn) stellen na verloop van tijd vast dat bvb. hun spijsvertering verbetert, hun migraine weggaat, hun hartkloppingen verdwijnen, hun weerstand verbetert, hun vitaliteit (levenslust) verhoogt etc...

Het volgende is belangrijk om te begrijpen : als we enkel jullie symptomen (de pijn)behandelen, dan laten we jullie vertrekken met dezelfde onderliggende oorzakelijke spanningen, blokkades of tekorten die de symptomen veroorzaken... hebben we dan een goeie behandeling gegeven ?

Voor alle duidelijkheid of anders gezegd:

Chiropractie is niet alleen gericht op symptoombestrijding (voorbeelden van veel voorkomende symptomen zijn : nekpijn, rugpijn, hoofdpijn, schouderpijn).

Chiropractie is eveneens gericht op het :

  • Behandelen van je zenuwstelsel en meer specifiek op het herstellen/in stand houden van een optimale communicatie tussen je brein (centraal zenuwstelsel) en alle lichaamsfuncties.
  • Faciliteren van je "innate intelligence" (lichaamseigen of universele intelligentie) of anders geformuleerd "het zelfgenezend vermogen" van je lichaam.
  • (Helpen) oplossen van de diepere oorzaken onder de symptomen, pijn.

Doelstellingen van de Chiropractor:

  • voorkomen dat er symptomen optreden of terugkeren door alle blokkades, die het zenuwstelsel verhinderen het lichaam optimaal van impulsen te voorzien, weg te nemen
  • je zelf verantwoordelijkheid voor je gezondheid te laten opnemen (o.a. door het voorgestelde behandelschema en de gegeven adviezen te volgen)
  • zo snel mogelijk bij babies en kinderen de blokkades opsporen en wegnemen zodat ze in optimale gezondheid kunnen opgroeien en als volwassene een vitaal en geïnspireerd leven kunnen leiden

Onze verbintenis ("missie")

Chiropractie Plus neemt geen genoegen met het wegnemen of verzachten van de pijn (de symptomen) alleen.

Chiropractie Plus heeft als missie haar patiënten hun volle potentieel/levensexpressie te zien manifesteren.

Daarom is de behandeling, waarvoor een chiropractor is opgeleid, erop gericht dit levenspotentieel in jou en de expressie daarvan in je lichaam de (re)activeren en aan te wakkeren.

De chiropractoren van Chiropractie Plus zijn slechts tevreden en gelukkig als jouw "power "-knop volledig aan staat en jouw levensstroom of vitaliteit ongehinderd je lichaam van alle zenuwimpulsen kan voorzien zodat je celvernieuwing optimaal verloopt en je dus continu meer gezondheid creëert dan ziekte.

Voetnoot : hierboven beschrijven we chiropractie zoals wij het geleerd hebben, het geloven en waarmee we de resultaten bij onze patiënten halen.Voor een aantal begrippen en aannames, met name "innate intelligence", het zelfgenezend vermogen van het lichaam, sommige links die gelegd worden met het zenuwstelsel en onze suggesties voor preventieve en onderhoudsbehandelingen (evenals voor een aantal resultaten die we vanuit onze praktijkobservatie beschrijven) bestaat momenteel geen "evidence based" wetenschappelijke basis maar gezien de veelvuldige en terugkerende positieve resultaten die we met onze werkwijze en filosofie bij onze patiënten mogen observeren zou het goed zijn onze begrippen, aannames, zorgaanbevelingen en praktijkobservaties op termijn allen via wetenschappelijk onderzoek te kunnen staven.